0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng Quốc Tế

Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng Quốc Tế

Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng Quốc Tế

 

 • Theo nghiên cứu, các ứng viên có chứng chỉ MOS tìm được công việc nhanh hơn và thu nhập cũng cao hơn khoảng 12% so với những người không có chứng chỉ
 • Nghiên cứu chỉ ra rằng 82% số người sở hữu MOS đạt được mức lương cao hơn so với trước khi có chứng chỉ này
 • 88% nhà quản lý cho rằng sở hữu Chứng chỉ MOS giúp nhân viên có lợi thế hơn trong việc tuyển dụng và đề bạt thăng tiến và sự tôn trọng từ đồng nghiệp.

 

Tầm quan trọng khi sở hữu Chứng chỉ MOS, đem lại nhiều cơ hội cho bạn cả trong học tập và cuộc sống.

 • Cơ hội nghề nghiệp;
 • Cơ hội gia tăng thu nhập;
 • Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp;
 • Tự tin trong công việc văn phòng;
 • Thuyết trình chuyên nghiệp trước công chúng;
 • Xử lý nhanh chóng các báo cáo thống kê, bảng biểu số liệu.

 

 1. Mục tiêu
 • Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, các kỹ năng về tạo, định dạng, trình bày cấu trúc một sổ tính Excel với nhiều bảng tính, sử dụng các tính năng đồ họa như hình vẽ, hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ để biểu diễn dữ liệu.
 • Người học có khả năng định dạng và thực hiện tính toán trên các biểu mẫu, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu.
 • Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức để người học có đủ năng lực thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Excel  sau khi hoàn thành khóa học.
 1. Thời lượng học

Thời gian đào tạo và ôn tập thi chứng chỉ MOS MS Excel : 34 giờ

 1. Đối tượng tham dự

Chương trình được thiết kế dành cho mọi đối tượng mong muốn:

 • Sử dụng thành thảo, bài bản các chức năng và công cụ của Excel để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Thực hiện tính toán trên các biểu mẫu, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu.
 1. Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học người học cần có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows 7+.

 1. Kiến thức đạt được.

Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng:

 • Tạo và quản lý sổ tính gồm nhiều bảng tính
 • Nhập, định dạng, quản lý dữ liệu cho ô và dãy ô
 • Tạo và định dạng bảng biểu
 • Định dạng dữ liệu có điều kiện
 • Thực hiện các thao tác tính toán và sử dụng các hàm trong Excel
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu với những yêu cầu nâng cao
 • Thêm các đối tượng đồ họa như: hình vẽ, hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ
 1. Ưu điểm của khóa học
 • Giảng viên có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với Excel
 • Phương pháp giảng dạy sinh động, các ví dụ mang tính thực tiễn cao
 • Được hỗ trợ thực hiện bài kiểm tra thử MOS - Excel
 1. Nội dung chương trình

Part 1: Create and Manage Worksheets and Workbooks                   

 1. Create Worksheets and Workbooks
  • Create a workbook
  • Create new workbook from templates
  • Import data from a delimited text file
  • Add a worksheet to an existing workbook
  • Copy and move a worksheet
 2. Navigate in Worksheets and Workbooks
  • Search for data within a workbook
  • Navigate to a named cell, range, or workbook element
  • Insert and remove hyperlinks
 3. Format Worksheets and Workbooks
  • Change worksheet tab color
  • Rename a worksheet
  • Change worksheet order
  • Modify page setup
  • Insert and delete columns or rows
  • Change workbook themes
  • Adjust row height and column width
  • Insert headers and footers
 4. Customize Options and Views for Worksheets and Workbooks
  • Hide or unhide worksheets
  • Hide or unhide columns and rows
  • Customize the Quick Access toolbar
  • Change workbook views
  • Change window views
  • Modify document properties
  • Change magnification by using zoom tools
  • Display formulas
 5. Configure Worksheets and Workbooks  for Distribution
  • Set a print area
  • Save workbooks in alternative file formats
  • Print all or part of a workbook
  • Set print scaling
  • Display repeating row and column titles on multipage worksheets
  • Inspect a workbook for hidden properties or personal information
  • Inspect a workbook for accessibility issues
  • Inspect a workbook for compatibility issues

Part 2: Manage Data Cells and Ranges

 1. Insert Data in Cells and Ranges
  • Replace data
  • Cut, copy, or paste data
  • Paste data by using special paste options
  • Fill cells by using Auto Fill
  • Insert and delete cells
 2. Format Cells and Ranges
  • Merge cells
  • Modify cell alignment and Indentation
  • Format cells by using Format Painter
  • Wrap text within cells
  • Apply number formats
  • Apply cell formats
  • Apply cell styles
 3. Summarize and Organize  Data
  • Insert sparklines
  • Outline data
  • Insert subtotals
  • Apply conditional formatting

Part 3: Create Tables

 1. Create and Manage Tables
  • Create an Excel table from a cell range
  • Convert a table to a cell range
  • Add or remove table rows and columns
 2. Manage Table Styles and Options
  • Apply styles to tables
  • Configure table style options
  • Insert total rows
 3. Filter and Sort a Table
  • Filter records
  • Sort data by multiple columns
  • Change sort order
  • Remove duplicate records

Part 4: Perform Operations with Formulas and Functions

 1. Summarize Data by using Functions
  • Insert references
  • Perform calculations by using the SUM function
  • Perform calculations by using MIN and MAX functions
  • Perform calculations by using the COUNT function
  • Perform calculations by using the AVERAGE function
 2. Perform Conditional Operations by using Functions
  • Perform logical operations by using the IF function
  • Perform logical operations by using the SUMIF function
  • Perform logical operations by using the AVERAGEIF function
  • Perform statistical operations by using the COUNTIF function
 3. Format and Modify Text by using Functions
  • Format text by using RIGHT, LEFT, and MID functions
  • Format text by using UPPER, LOWER, and PROPER functions
  • Format text by using the CONCATENATE function

Part 5: Create Charts and Objects

 1. Create Charts
  • Create a new chart
  • Add additional data series
  • Switch between rows and columns in source data
  • Analyze data by using Quick Analysis
 2. Format Charts
  • Resize charts
  • Add and modify chart elements
  • Apply chart layouts and styles
  • Move charts to a chart sheet
 3. Insert and Format Objects
  • Insert text boxes and shapes
  • Insert Images
  • Modify object properties
  • Add alternative text to objects for accessibitility
 1.  Tài liệu học tập & Phần mềm
 • Tài liệu học tập
  • Tài liệu hand-out và bài tập thực hành Microsoft Excel
 • Phần mềm học tập
  • Microsoft Excel
 1. Đánh giá khóa học

Người học phải tham dự kỳ thi thực hành cuối khóa với thời lượng 120 phút.

 1.  Bằng cấp

Người học phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng khóa học và hoàn thành kỳ thi cuối khóa sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học “Chuyên viên Microsoft Excel”

 1.  Lợi ích khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ khả năng thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Office Excel do Microsoft của Hoa Kỳ cấp có giá trị toàn cầu và vô thời hạn.

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin